CA A APROBAT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

10.06.2022
În cadrul ședinței de astăzi, 10 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, care poate fi consultat în anexă.
Este de menționat că proiectul documentului a fost supus consultărilor publice în data de 22 aprilie 2022, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional, propuneri fiind prezentate de Asociația Presei Electronice.
Urmare a consultărilor publice, CA a ajustat proiectul deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova și l-a remis spre expertizare Ministerului Justiției.
La data de 07 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a recepționat propunerile Ministerului Justiției. Astfel, proiectul de decizie a fost definitivat urmare a expertizei Ministerului Justiției.

Regulamentul va intra în vigoare în momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Serviciul Comunicare și relații cu presa
REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova