CA A AVERTIZAT PUBLIC 3 POSTURI DE RADIO PENTRU LIPSA PROGRAMELOR LOCALE ȘI ÎN LIMBA ROMÂNĂ

02.09.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „HIT FM”, „Bugeac FM”, „ Albena” și „Radio.md” privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 

Urmare a monitorizării s-a atestat că serviciile media audiovizuale de radiodifuziune sonoră „Bugeac FM”, „ Albena” și „Radio.md”  au comis derogări ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență

Obiectul sancțiunii

Sancțiunea

1.

„RTV-MEDIA-CENTER” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Bugeac FM”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puţin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media”. Avertizare publică

2.

„NOI MEDIA DE SUD” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Albena”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puţin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media”. Avertizare publică
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităţilor din unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie de cel puţin 25% în limba română, precum şi programe audiovizuale de producţie proprie în limba minorităţii respective”. Avertizare publică

3.

„REAL EXIM” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual „Radio.md”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puţin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media”. Avertizare publică

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, „RTV-MEDIA-CENTER” SRL, „NOI MEDIA DE SUD” SRL și „REAL EXIM” sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, le-a reamintit furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova că începând cu 01 septembrie 2022 a intrat în vigoare Decizia nr. 100 din 30 mai 2022 – privind noua clasificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale în naționali, regionali și locali, respectiv, în funcție de categorie, sunt stabilite obligații față de furnizorii de servicii media cu privire la realizarea și transmisia programelor audiovizuale locale și în limba română.

 

Conform noii liste, la categoria Furnizori de servicii media audiovizuale naționali au fost clasificate 41 de posturi de televiziune și 5 posturi de radio, față de 13 posturi de televiziune și 1 post de radio, clasificate prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019.

 

La categoria Furnizori de servicii media audiovizuale regionali au fost clasificate 10 posturi de televiziune și 10 posturi de radio, față de 36 de posturi de televiziune și 15 posturi de radio, clasificate prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019.

 

La categoria Furnizori de servicii media audiovizuale locali au fost clasificate 7 posturi de televiziune și 45 de posturi de radio, față de 10 posturi de televiziune și 39 posturi de radio, clasificate prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019.

 

Serviciul Comunicare și relații externe