CA A AVERTIZAT PUBLIC 4 POSTURI DE RADIO PENTRU LIPSA PROGRAMELOR LOCALE ȘI ÎN LIMBA ROMÂNĂ

09.09.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „Europa Plus Moldova”, „Radio Zum 2”, „Radio Relax” și „PRO 100 RADIO” privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 

Urmare a monitorizării s-a atestat că serviciile media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „Europa Plus Moldova”, „Radio Zum 2”, „Radio Relax” și „PRO 100 RADIO” au comis derogări ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență

Obiectul sancțiunii

Sancțiunea

1.

„BASARADIO” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Europa Plus Moldova”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puţin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media” Avertizare publică
2.

„MEGARADIO” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Zum 2”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”. Avertizare publică
3.

„PLEIADA AUDIO” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Relax”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, potrivit cărora: „Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puţin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media”. Avertizare publică
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.

Avertizare publică

4.

„Premiera Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră

„PRO 100 RADIO”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităţilor din unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie de cel puţin 25% în limba română, precum şi programe audiovizuale de producţie proprie în limba minorităţii respective”. Avertizare publică

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale „BASARADIO” SRL, „MEGARADIO” SRL,  „PLEIADA AUDIO” SRL și „Premiera Media” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații externe