CA A AVERTIZAT PUBLIC 5 POSTURI DE RADIO PENTRU LIPSA PROGRAMELOR LOCALE ȘI ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI A SANCȚIONAT CU AMENZI DE CÂTE 5000 DE LEI ALTE 3 POSTURI DE RADIO

07.10.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „ECO FM”, „Radio MEDIA”, „Radio Alla”, „Vocea Speranței”, „Russkoe Liubimoe”, „RADIO POLI DISC – НОВОЕ РАДИО”, „Radio ONE” și „Megapolis FM” privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 

Urmare a monitorizării s-a atestat că serviciile media audiovizuale de radiodifuziune sonoră „Radio Alla”, „Vocea Speranței”, „Russkoe Liubimoe”, „Radio ONE” și „Megapolis FM”  au comis derogări de la prevederile legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență

Obiectul sancțiunii

Sancțiunea

1.

 

„RADIO TOP” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Alla”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din CSMA: „Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puțin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media”.

Avertizare publică

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA: Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.

Avertizare publică

2.

„RADIO-RBS” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Vocea Speranței”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. d) din CSMA: „Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media”.

Avertizare publică

3.

„NG PRODUCTION” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Russkoe Liubimoe”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA: Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.

Avertizare publică

4.

„NG PRODUCTION” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio ONE”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA: Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.

Avertizare publică

5.

„DGS PROF” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Megapolis FM”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA: Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.

Avertizare publică

 

Totodată, serviciile media audiovizuale de radiodifuziune sonoră „Aquarelle-FM”, „Radio Dar” și „Focul din Vatră” au invocat imposibilitatea prezentării înregistrărilor serviciilor de programe pentru perioada solicitată, din cauza unor probleme de ordin tehnic, manifestând disponibilitatea de a prezenta înregistrările pentru o altă perioadă.

Astfel, Consiliul Audiovizualului a sancționat respectivele servicii media audiovizuale pentru neprezentarea înregistrărilor, după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență

Obiectul sancțiunii

Sancțiunea

1.

Casa Editorială „Independent Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Aquarelle-FM”

Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din CSMA: „Furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a fiecărui program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual liniar cel puțin 30 de zile de la data difuzării acestuia”.

5000 lei

2.

„DARMEDIA CCS” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Dar”

Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din CSMA: „Furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a fiecărui program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual liniar cel puțin 30 de zile de la data difuzării acestuia”.

5000 lei

3.

„UNIVERS-FM MEDIA”SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Focul din Vatră”

Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din CSMA: „Furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a fiecărui program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual liniar cel puțin 30 de zile de la data difuzării acestuia”.

5000 lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, „RADIO TOP” SRL, „RADIO-RBS” SRL, „NG PRODUCTION” SRL, „DGS PROF” SRL, Casa Editorială „Independent Media” SRL, „DARMEDIA CCS” SRL și „UNIVERS-FM MEDIA”SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța, a menționat că acestea sunt ultimele servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră monitorizate la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Aneta Gonța a reamintit faptul că începând cu 01 septembrie 2022 a intrat în vigoare Decizia nr. 100 din 30 mai 2022 – privind noua clasificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale în naționali, regionali și locali, respectiv, în funcție de categorie, sunt stabilite obligații față de furnizorii de servicii media cu privire la realizarea și transmisia programelor audiovizuale locale și în limba română. În acest sens, Consiliul Audiovizualului va reveni cu o monitorizare a furnizorilor de servicii media conform noului clasificator.

 

Serviciul Comunicare și relații externe