CA A AVERTIZAT PUBLIC 5 POSTURI DE RADIO PENTRU LIPSA PROGRAMELOR LOCALE ȘI ÎN LIMBA ROMÂNĂ

23.09.2022

Consiliul Audiovizualului, în cadrul ședinței de astăzi, 23 septembrie 2022, a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „Drochia FM”, „Vocea Basarabiei”, „MEGA HIT”, „Diaspora FM”, „Maestro FM”, „Publika FM” și „BAS FM” privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 

Urmare a monitorizării s-a atestat că serviciile media audiovizuale de radiodifuziune sonoră „MEGA HIT”, „Diaspora FM”, „Maestro FM”, „Publika FM” și „BAS FM”  au comis derogări ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Nr.

Denumirea instituției, titularul de licență

Obiectul sancțiunii

Sancțiunea

1.

„General Media Group Corp” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră MEGA HIT

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din CSMA: „Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puțin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media”.Avertizare publică
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA: Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.Avertizare publică

2.

„Timpuri Noi” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Diaspora FM”

Pentru  încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA: Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.Avertizare publică

3.

„Media Content Distribution” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Maestro FM”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din CSMA: „Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puțin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media”.Avertizare publică

4.

„General Media Group Corp” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Publika FM”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. d) din CSMA: „Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media”.Avertizare publică
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din CSMA: Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.Avertizare publică

5.

„LV-TOPAL” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „BAS FM”

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din CSMA: „Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: cel puțin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media”.Avertizare publică

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, „General Media Group Corp”, „Timpuri Noi” SRL, „Media Content Distribution” SRL și „LV-TOPAL” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații externe