CA a avertizat public 6 servicii media audiovizuale de televiziune pentru ținuta lingvistică în programele de știri și dezbateri

25.11.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat, în ședința din 25 noiembrie 2022, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV8”, „Jurnal TV”, „TV6”, „PRO TV Chișinău”, „Publika TV” și „Primul în Moldova” la capitolul protejării patrimoniului lingvistic și cultural-național – art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 

Monitorizarea posturilor TV privind ținuta lingvistică sub aspectul corectitudinii exprimării a avut loc în colaborare cu Viorica Molea, conferențiar universitar, dr. hab. în filologie.

 

Obiectul monitorizării l-a constituit exprimarea orală a jurnaliștilor în cadrul emisiunilor: buletine de știri, talk-show-uri politice și  programe de divertisment, în perioada septembrie–noiembrie 2022.

 

Erorile atestate au fost grupate în conformitate cu cele cinci norme de bază ale limbii române: fonologică, lexico-semantică, morfologică, sintagmatică sau sintactică și stilistico-funcțională.

 

Viorica Molea, conferențiar universitar, dr. hab. în filologie, după prezentarea rapoartelor de monitorizare, a formulat următoarele concluzii:

 

  • Corectitudinea exprimării orale și scrise reprezintă o condiție elementară în procesul de educare, de instruire a unei generații. Un popor agramat denotă un nivel scăzut de civilizare, fapt care presupune lipsa unor perspective de evoluție culturală. Or, tocmai cultura, prin toate formele ei, garantează prosperarea unei națiuni. Deși acest adevăr este bine cunoscut, totuși în mentalitatea multora cultura vorbirii și a scrierii stă pe un plan secund, fiind considerată nerelevantă în condițiile unei competiții tot mai acerbe de esență consumeristă.

 

  • În prezent, rolul covârșitor pentru propagarea limbii literare, a limbii îngrijite, bogate în semnificații și structuri coerente revine tuturor celor a căror preocupare zilnică este cuvântul rostit și scris, și anume, jurnaliștilor. Orice s-ar spune, ei sunt primii care ajung la mintea și sufletul vorbitorului de limbă română. Prin urmare, ei poarta și cea mai mare responsabilitate.

 

  • Redactorii, prezentatorii, moderatorii de la posturile monitorizate furnizează texte îngrijite, în mare parte, dar se impune o atenție deosebită compartimentelor de limbă semnalate în raport”. 

 

La rândul său, vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța, a mulțumit dr. hab. în filologie Viorica Molea pentru munca extraordinară și valoroasă depusă la acest raport, pentru acest foarte prețios mănunchi de sfaturi pentru a îmbunătăți calitatea limbii române în conținuturile audiovizuale. Aneta Gonța a mai accentuat: „Limba este instrumentul de lucru al jurnaliștilor, calitatea și perfecționarea ei continuă ar trebui să constituie o preocupare constantă a breslei și a fiecărui individ în parte. Presa informează, în primul rând, este adevărat, dar o face prin intermediul limbii. O limbă corectă, îngrijită și elevată face diferența dintre jurnalismul de bulevard și cel de calitate. Cum va informa, dar mai ales va educa presa publicul, dacă nu va avea grijă de felul în care se exprimă, de profunzimea și calitatea, inclusiv lingvistică, a mesajului? Ne dorim foarte mult ca acest raport să fie un ajutor pentru jurnaliști și pentru cei care fac conținuturi mediatice”.

 

Pentru nerespectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii române în cadrul programelor audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a avertizat public serviciile media audiovizuale de televiziune „TV8”, „Jurnal TV”, „TV6”, „PRO TV Chișinău”, „Publika TV” și „Primul în Moldova”.

 

Amintim că în ședința din 02 septembrie 2022, CA a examinat rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „N4”, „RTR Moldova” și „NTV Moldova”, care, la fel, au fost avertizate public – pentru nerespectarea dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale (Decizia nr. 280 din 02 septembrie 2022).

 

Serviciul Comunicare și relații externe