CA a avertizat public „Jurnal TV”

21.11.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 21 noiembrie 2022, rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petiției colonelului Vitalie Grabovski, șef al Direcției Situații Excepționale a mun. Chișinău, care susține că în cadrul unor programe audiovizuale a fost calomniat prin difuzarea unor informații false precum că „ar fi implicat în afacerea cu contrabandă de țigări pe filiera Dubăsari”; că patronul „Jurnal TV”, Valentin Butnaru, nu se supune hotărârii judecătorești și își continuă nestingherit activitatea, iar sintagma „fost polițist” este catalogată drept o formă de discriminare.

 

Rezultatele controlului au atestat că postul de televiziune „Jurnal TV”, la difuzarea subiectelor despre petentul Vitalie Grabovski, nu a prezentat echilibrat opinii celor vizați, or, prezența principalelor puncte de vedere aflate în opoziție contribuie la asigurarea informării corecte a consumatorilor de servicii media audiovizuale.

 

Astfel, Consiliul Audiovizualului a avertizat public serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMA, potrivit cărora: „În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerințe: a) asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sânt în dezbatere publică”.

 

Serviciul Comunicare și relații externe