CA a avertizat public „TVR Moldova”

28.10.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TVR Moldova”, urmare a petiției directoarei Centrului de Reabilitare pentru Copii, Ecaterina Gâncotă, care susține că în cadrul subiectului „Bolnavii din spitale riscă să rămână flămânzi”, difuzat la 29.09.2022,  informația a fost prezentată eronat, fapt ce a condus la afectarea imaginii instituției pe care o conduce.

 

Monitorizare a atestat derogarea de la prevederile art. 13, alin. (4) al CSMA potrivit cărora În cadrul programelor audiovizuale de ştiri, pentru care exactitatea şi corectitudinea sunt esenţiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii”.

 

Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat „TVR Moldova” după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență Obiectul sancțiunii Sancțiunea
1. „TVR Moldova” pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod Avertizare publică

 

Serviciul Comunicare și relații externe