CA a decis să nu prelungească licența de emisie a postului Orhei TV

03.03.2023

Consiliul Audiovizualului (CA) a decis în ședința de azi să nu prelungească licența de emisie a postului de televiziune „Orhei TV”, deoarece acesta a comis mai multe încălcări ale concepției generale.

 

Astfel, pe 2 decembrie 2022, „Orhei TV” a fost sancționat cu amendă de 5000 de lei pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual”. Atunci CA a atestat abateri la următoarele secțiuni:

 

  1. „producție proprie” – 40% stabilite conform Structurii, 30,52% identificate conform rezultatelor monitorizării;
  2. „producții audiovizuale ale altor producători” – 30% stabilite conform Structurii, 65,46% identificate conform rezultatelor monitorizării;
  3. „programe retransmise/preluate/achiziționate” – 30% stabilite conform Structurii, 0% identificate conform rezultatelor monitorizării;
  4. „procente rezervate operelor audiovizuale europene” – 52% stabilite conform Structurii, 42,25% identificate conform rezultatelor monitorizării.

 

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) al Codului serviciilor media audiovizuale, CA „prelungește valabilitatea licenței de emisie dacă sunt întrunite cumulativ următoarele cerințe:

 

  1. a) furnizorul de servicii media a depus cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie în termenul prevăzut la alin. (1);
  2. b) furnizorul de servicii media a respectat conceptul de principiu (general), tipul şi structura serviciului media audiovizual prevăzute în conținutul licenței de emisie;

c)furnizorul de servicii media nu a fost sancționat pentru încălcări grave, prevăzute la art. 84 alin. (8), (81), (9), (91), (10)–(103) din prezentul cod.

 

„Media Resurse” SRL” a solicitat pe 15 februarie 2023 prelungirea licenței de emisie pentru serviciului media audiovizual de televiziune „Orhei TV ca urmare a expirării termenului de valabilitate al acesteia.

 

Licența „Orhei TV” a fost suspendată pe perioada stării de urgență, ca urmare a deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe