CA a definitivat proiectul Regulamentului privind selectarea instituției de măsurare a audiențelor

30.05.2023

Consiliul Audiovizualului (CA) a definitivat proiectul Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției pentru măsurarea cotelor de audiență și de piață în perioada 2024-2029.

 

Ultima versiune a Regulamentului conține mai multe completări referitor la comisia de concurs.

  • Pentru prima dată, furnizorii de servicii media audiovizuale, care sunt beneficiari ai actualului sistem de măsurare a audienței și a cotelor de piață, urmează să desemneze 6 din cei 9 membri ai Comisiei de concurs.
  • Candidaturile a 3 membri ai Comisiei sunt înaintate de distribuitorii de publicitate.
  • La prima ședință a Comisiei, din rândul membrilor acesteia, sunt aleși președintele și secretarul Comisiei de concurs cu majoritate simplă de voturi.

 

Proiectul Regulamentului a fost transmis pentru expertizare Ministerului Justiției și Centrului National Anticorupție și spre avizare Consiliului Concurenței.

 

În vederea asigurării transparenței în procesul decizional, CA a organizat două consultări publice cu participarea reprezentanților furnizorilor de servicii media și agențiilor de publicitate. În procesul de consultări a fost implicată, la solicitarea furnizorilor de servicii media, o expertă internațională care a venit cu mai multe recomandări privind componența comisiei de concurs.

 

Potrivit articolului 30 din Codul serviciilor media audiovizuale, CA organizează, o dată la 5 ani, un concurs de selectare a companiei specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

Proiectul Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției pentru măsurarea cotelor de audiență și de piață în perioada 2024-2029