CA A DESFĂȘURAT MASA ROTUNDĂ PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR LEGATE DE PROGRAMELE LOCALE ȘI EUROPENE

08.09.2022

Consiliul Audiovizualului desfășurat astăzi, 08 septembrie 2022, o masa rotundă privind aplicarea articolului 4 – programele audiovizuale locale și a articolului 6 – opere europene din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. La eveniment au participat membri și angajați ai Consiliului Audiovizualului, reprezentanți ai serviciilor media audiovizuale de televiziune și ai sectorului neguvernamental de media.

 

În cuvântul de salut, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a reamintit că din data de 01 septembrie 2022 a intrat în vigoare Decizia nr. 100 din 30 martie 2022 Cu privire la aprobarea Listei furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali. Lista conține o nouă clasificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale în naționali, regionali și locali.

 

Conform noii liste, la categoria Furnizori de servicii media audiovizuale naționali au fost clasificate 41 de posturi de televiziune și 5 posturi de radio, față de 13 posturi de televiziune și 1 post de radio; la categoria Furnizori de servicii media audiovizuale regionali au fost clasificate 10 posturi de televiziune și 10 posturi de radio, față de 36 de posturi de televiziune și 15 posturi de radio, iar la categoria Furnizori de servicii media audiovizuale locali au fost clasificate 7 posturi de televiziune și 45 de posturi de radio, față de 10 posturi de televiziune și 39 posturi de radio clasificate anterior.

 

Astfel, în funcție de categorie, sunt stabilite obligații față de furnizorii de servicii media cu privire la realizarea și transmisia programelor audiovizuale locale și în limba română.

Grigore Chițanu, șeful Secției Juridice, s-a referit la calcularea propriu-zisă a cotelor prevăzute la articolul 4,  proporția de 80% în limba română și difuzarea în orele de maximă audiență a 75% din conținutul programelor locale.

 

Membrul Consiliului Audiovizualului, Eugeniu Rîbca, a făcut referință la articolul 6 – opere europene și comunicările de interes public și cele comerciale: publicitate, plasare de produse, sponsorizare, autopromovare; la proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie, pe care CA l-a înaintat spre dezbateri publice și care conține o nouă Concepție generală a serviciului media audiovizual și Grila de emisie săptămânală.

 

În cadrul discuțiilor, reprezentanții posturilor de televiziune au înaintat o serie de propuneri privind ajustarea/modificarea legislației audiovizuale în vederea clasificării spoturilor de autopromovare ca programe locale și majorarea  orelor de maximă audiență în intervalul 06:00-10:00 și 17.00–24.00 – pentru serviciile de televiziune, fapt ce ar permite difuzarea în orele de maximă audiență a celor 75 la sută din conținutul programelor locale, inclusiv a publicității comerciale de 12 min. ce revine unei ore de emisie.

 

Membrii CA au solicitat ca reprezentanții furnizorilor de servicii media audiovizuale să înainteze propuneri pe marginea proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie, care se află în consultări publice până pe data de 23 septembrie 2022, și, totodată, au dat asigurări că vor înainta în cadrul grupului de lucru de pe lângă Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova propuneri de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale.

 

Serviciul comunicare și relații externe