CA a inițiat consultări publice asupra proiectului modelului Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media

25.11.2022

În vederea realizării prevederilor art. 28 alin. (13) al Codului serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018, potrivit cărora furnizorii privați de servicii media sunt obligați să publice pe propriile pagini web şi să prezinte Consiliului Audiovizualului anual, până la data 31 martie, un raport de activitate, conform modelului aprobat de către CA,

 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului modelului Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media (în anexă).

 

Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 09 decembrie 2022, inclusiv, la adresa electronică [email protected], propunerile cu privire la proiectul modelului Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media.

 

Serviciul Comunicare și relații externe

25 noiembrie 2022
Proiectul modelului Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media