CA a inițiat consultări publice asupra proiectului modelului Raportului anual al distribuitorilor de servicii media

09.12.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului modelului Raportului anual al distribuitorilor de servicii media.

 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, distribuitorii de servicii media au obligația să prezinte un raport anual, conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului, până la data de 31 martie a anului următor celui de referință.

 

Astfel, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional (art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008), Consiliul Audiovizualului supune consultărilor publice proiectul modelului Raportului anual al distribuitorilor de servicii media (în anexă).

 

Propunerile pe marginea proiectului modelului  Raportului vor fi recepționate până pe data de 26 decembrie 2022, inclusiv, la adresa electronică [email protected].

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Proiect
Raportul anual al distribuitorilor de servicii media