CA a inițiat consultări publice asupra Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale

27.12.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale.

 

În conformitate cu prevederile art. 75, alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova elaborează și supraveghează punerea în aplicare a reglementărilor privind comunicările comerciale audiovizuale.

 

Astfel, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional (art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008), Consiliul Audiovizualului supune consultărilor publice proiectul Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale (în anexă).

 

Propunerile pe marginea proiectului Regulamentului vor fi recepționate până la 01 februarie 2023, inclusiv, la adresa electronică [email protected].

Nota informativă
la proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale
Proiectul Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale