CA a inițiat consultări publice referitor la modificarea Deciziei nr. 110 din 08 aprilie 2022 „Cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”

09.12.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a recepționat, pe data de 08 noiembrie 2022, demersul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, care a solicitat includerea serviciului media audiovizual „TV5 Monde” în Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”.

 

Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 statuează, la art. 12 alin. (1) și (2) lit. d): „(1) Toate persoanele dețin dreptul de acces la serviciile media audiovizuale.

 

(2) În vederea asigurării dreptului prevăzut la alin.(1), Consiliul Audiovizualului instituie reglementări privind asigurarea dreptului persoanei de a accede la serviciile media audiovizuale liniare: d) locale, regionale, naționale şi internaţionale”.

 

Astfel, în vederea asigurării dreptului persoanelor de a accede la serviciile media audiovizuale internaționale, Consiliul Audiovizualului supune consultărilor publice modificarea Deciziei nr. 110 din 08 aprilie 2022 „Cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”, prin includerea unui criteriu suplimentar, cu următorul conținut:

 

„Servicii de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri/angajamente internaţionale la care Republica Moldova este parte, în baza solicitării Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene”.

 

Propunerile pe marginea modificării Deciziei CA nr. 110 din 08 aprilie 2022 vor fi recepționate până pe data de 22 decembrie 2022, inclusiv, la adresa electronică [email protected].

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Nota informativă
Proiectul de Decizie a Consiliului Audiovizualului referitor la modificarea Deciziei nr. 110 din 08 aprilie 2022 „Cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”