CA a refuzat eliberarea licenței pentru postul Cinema 2

12.09.2023

Consiliul Audiovizualului (CA) a respins în ultima sa ședință cererea de eliberare a unei licențe de emisie pentru un nou post de televiziune – Cinema 2, depusă de furnizorul „A. Video-Content” SRL, care deține în prezent licență de emisie pentru postul Cinema 1.

 

În cadrul ședinței, Irina Stețco, unic asociat al „A. Video-Content” SRL, a declarat că Cinema 2 va fi orientat către publicul masculin, în timp ce Cinema 1 este în mare parte destinat femeilor, și a invocat drept exemplu emisiuni despre automobile și motociclism ca fiind țintite către publicul masculin.

 

Vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a subliniat că prin această abordare, furnizorul va perpetua stereotipuri și va promova discriminarea. În plus, acest fapt vine în contradicție cu formatul generalist prevăzut de proiectul editorial și Structura serviciului, prezentate de furnizor, potrivit dnei Gonța.

 

Membrul CA, Orest Dabija, a menționat că există multe servicii media generaliste și mai puține tematice. „Denumirea postului TV indică asupra naturii conținutului difuzat de acesta. Un serviciu media care se numește „Cinema 2” ar trebui să dea filme și seriale realizate de furnizor sau în coproducție, și emisiuni tematice dedicate domeniului, nu știri, fapt ce ar crea confuzie în rândul publicului”, a argumentat dl Dabija.

 

Totodată, membrul CA, Ruslan Mihalevschi, a motivat decizia de a respinge cererea prin faptul că proiectele editorial și tehnic nu sunt fezabile, și că acestea sunt, în mare parte, o copie a postului  Cinema 1. „Prin acordarea licenței, CA nu își va îndeplini misiunea declarată în Strategia de dezvoltare, prin care trebuie să contribuie la diversificarea domeniului audiovizualului. CA nu trebuie să ofere licențe de emisie, dacă acestea ar duce la distorsionarea spațiului audiovizual”, a mai spus Ruslan Mihalevschi.

 

La rândul său, membra CA, Tatiana Crestenco, a declarat că „în proiectul editorial este menționat că Cinema 2 va promova valorile naționale și unitatea poporului Republicii Moldova, în timp ce tot în acest proiect este specificat că acest post de televiziune va fi destinat publicului masculin cu vârsta cuprinsă între 25 și 80 de ani. Când examinam respectarea concepției și a prevederilor art. 4 – Programe locale la Cinema 1, mereu se invoca insuficiența resurselor umane și financiare pentru realizarea produsului local”. Dna Crestenco s-a arătat sceptică față de argumentele invocate de administratorul postului că pentru Cinema 2 există o echipă de profesioniști care va îmbunătăți calitatea producției difuzate. În plus, în opinia Tatianei Crestenco, „16,98% de producție proprie este prea puțin pentru a vota pentru acordarea licenței”.

 

Președinta CA, Liliana Vițu, a avut mai multe întrebări referitor la posibilitatea postului Cinema 2 de a realiza programe proprii cu doar 9 funcții prevăzute pentru toată televiziunea. „Prin obținerea unei noi licențe nu vă propuneți nici să dezvoltați spațiul audiovizual, nici să asigurați pluralismul, dar vă propuneți să faceți o clonă a Cinema 1”, a mai adăugat președinta CA. „Licența de emisie se obține în baza prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale care presupune existenta unui proiect editorial și financiar care să demonstreze dorința de a asigura un pluralism audiovizual autentic. Există suspiciuni de concentrare mediatică și nu există argumente pentru a vota azi pentru eliberarea licenței”, a concluzionat președinta CA.

 

Rapoartele de control ale CA din ultimii ani arata că „A. Video-Content” SRL, în repetate rânduri, nu a respectat volumul de programe locale și Concepția generală, în special ponderea produsului local și propriu. Astfel, acesta a fost sancționat pentru lipsa programelor locale cu avertizare publică în martie 2021, iar în mai 2021 – amendat cu 10 000 de lei. În octombrie 2022, a mai fost amendat cu 5 000 de lei, atestându-se 0% de producție proprie. În anul 2023, „A. Video-Content” SRL a fost sancționat cu 3 amenzi în sumă de 57 000 de lei pentru nerespectarea repetată a Concepției, fiind constatată insuficiența produsului propriu și a celui local.

 

Atunci furnizorul a invocat lipsa resurselor umane și financiare pentru a realiza volumul necesar de programe locale. În cererile de chemare în judecată împotriva CA, reprezentantul „A. Video-Content” SRL, de asemenea, s-a referit la dificultăți de ordin financiar și uman.

 

În același timp, potrivit evidențelor CA, persoane înrudite cu Irina Stețco sunt asociați ai altor trei furnizori de servicii media audiovizuale, fondatori a trei servicii de televiziune, după cum urmează: „MEDIA PRODUCTION TV” SRL (asociat Nichita Stețco, cota 100%, serviciul de televiziune „PEH TV”), „TV-Comunicaţii Grup” SRL (asociat Valentina Stețco, cota 25%, serviciul de televiziune „RTR Moldova”), „BRAVO TV” SRL (asociat Valentina Stețco, cota 50%, serviciul de televiziune „Bravo TV”).

 

Potrivit informațiilor de la actuala companie de măsurare a cotelor de audiență, Cinema 1 are o cotă de audiență între 7,95% și 8,67%, PEH TV – 2.00% și 2,28%. RTR Moldova (licența temporar suspendată), care își va relua activitatea odată cu încetarea stării de urgență, în trimestrele I – IV ale anului 2022 avea o cotă între 7,34% și 10,72%. Cinema 2 a prezentat o concepție generală în care accentul este pus pe difuzarea filmelor seriale (similară celei în baza căreia activează Cinema 1), ceea ce poate asigura o audiență comparabilă cu cea a postului Cinema 1. Astfel, analiza informațiilor cu privire la regimul juridic al proprietății denotă existența circumstanțelor pentru apariția unei situații dominante în formarea opiniei publice, în cazul acordării unei noi licențe de emisie furnizorului „A. Video-Content” SRL.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe