CA A SANCȚIONAT 3 FURNIZORI DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDRILOR ART. 13 DIN CSMA

24.06.2022

În ședința din 24 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat 3 furnizori de servicii media audiovizuale pentru încălcarea prevedrilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, în cadrul programelor de știri, de dezbateri sau alte emisiuni informative difuzate în perioada 24-26 mai 2022.

 

Prin Decizia nr. 192 din 03 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea serviciilor media audiovizuale de televiziune: „TV8”, „Canal 2”, „PEH TV”, „Canal 3”, „ITV”, „Exclusiv TV”, „Accent TV”, „Mega TV”, „Ren TV Moldova” și „Canal 5”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, în contextul evenimentelor privind perchezițiile și reținerea ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în cadrul programelor de știri, de dezbateri sau alte emisiuni informative. Criteriul de selectare a serviciilor media audiovizuale de televiziune supuse monitorizării fiind cota de audiență, și anume serviciile media audiovizuale de pe pozițiile 11-20, potrivit datelor măsurătorului de audiență prezentate la Consiliul Audiovizualului pentru trimestrul I al anului 2022.

 

Astfel, pentru încălcarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, serviciilor media audiovizuale de televiziune: „ITV”, „Mega TV” și „Canal 5” le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
„MEGA TV”
„REAL RADIO” SRL
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
„CANAL 5”
„MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
ITV”
MEDIA PRO GROUP” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5)  lit. k) din Cod
   Amendă
  1.  lei

 

Rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televizune „PEH TV”, „REN MOLDOVA”, „Exclusiv TV” și „Accent TV”, vor fi examinate în cadrul ședinței publice a Consiliului Audiovizualului ulterioare, dat fiind faptul că „PEH TV” și „REN MOLDOVA” au prezentat tardiv înregistrările serviciilor media audiovizuale, iar „Accent TV” și „Exclusiv TV” au solicitat amânarea examinării rezultatelor monitorizării.

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale: „REAL RADIO” SRL,  „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL și „MEDIA PRO GROUP” SRL  sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul