CA A SANCȚIONAT 3 SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE CU AMENZI DE CÂTE 5.000 DE LEI

02.07.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat, în ședința publică din 1 iulie 2022, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licențelor de emisie.

 

Monitorizarea a fost dispusă prin Decizia nr. 193 din 03 iunie 2022, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța, și a cuprins perioada 01-07 iunie 2022.

Calculele la Structura serviciului de programe au fost efectuate în baza înregistrărilor prezentate de serviciile media audiovizuale de televiziune „Publika TV”, „Prime”, „Canal 2” și „Canal 3”.

 

Astfel, pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual, Consiliul Audiovizualului a aplicat următoarele sancțiuni:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.
„Canal 2”
Pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale
Amendă de 5000 de lei
2.
„Canal 3”
Pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale
Amendă de 5000 de lei
3.
„Publika TV”
Pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale
Amendă de 5000 de lei

 

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Telestar Media” SRL și „General Media Group Corp” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de ș tiri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul