CA a sancționat 4 distribuitori de servicii media cu avertizări publice și amenzi a câte 5000 de lei

15.11.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat, în cadrul ședinței din 11 noiembrie 2022, activitatea distribuitorilor de servicii media: „TV SAT” SRL, „STV IT Company” SRL, „INTERVAL-TV” SRL, „CVINTA-GRUP” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL și „CAZMAREX TV” SRL la capitolul respectării ofertelor de servicii media audiovizuale aprobate de CA, a Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”, a drepturilor de autor și conexe și a pct. 6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 5 din 02 martie 2022.

 

Rezultatele controlului au atestat că distribuitorii de servicii media respectă pct. 6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 5 din 02 martie 2022, care prevede protejarea spațiului audiovizual național și asigurarea securității informaționale.

 

Totodată, controlul a constatat că unii distribuitori de servicii media nu respectă ofertele de servicii media audiovizuale aprobate de CA, fiind operate modificări în proporţie de până la 10% din numărul total de servicii de televiziune distribuite prin reţeaua de cablu fără acordul Consiliului; nu respectă obligația de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”; precum și retransmisiunea serviciilor de programe în lipsa contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.

 

Astfel, pentru derogările admise de la prevederile legislației audiovizuale în vigoare, Consiliul Audiovizualului a sancționat distribuitorii de servicii media după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licențăObiectul sancțiuniiSancțiunea
1.„TV SAT” SRLpentru nerespectarea art. 55 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (4) din CodAvertizare publică
pentru nerespectarea Ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise, aprobate prin Decizia CA nr. 94 din 23 martie 2022Amendă 5000 de lei
pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018Avertizare publică
pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexeAmendă 5000 de lei
2.„STV IT Company” SRLpentru nerespectarea art. 55 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (4) din CodAvertizare publică
3.„BRAVOS-CONECT” SRLpentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise, aprobată prin Decizia CA nr. 121 din 15 aprilie 2022 (Anexa nr. 1)Amendă 5000 de lei
pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018Avertizare publică
pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexeAmendă 5000 de lei
4.„CAZMAREX TV” SRLpentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise, aprobată prin Decizia CA nr. 4/21 din 13 februarie 2020 (Anexa nr. 1)Amendă 5000 de lei
pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018Avertizare publică

 

Serviciul Comunicare și relații externe