CA a sancționat 5 distribuitori de servicii pentru insuficiență de posturi TV în limba română, nerespectarea drepturilor de autor, a ofertei de servicii și a listei „must carry”

03.07.2023

În cadrul ședinței din 30 iunie a Consiliului Audiovizualului (CA), un distribuitor de servicii de televiziune a fost sancționat cu două amenzi în sumă de 14 000 lei și o avertizare publică pentru insuficiență de posturi TV în limba română, nerespectarea drepturilor de autor, modificarea grilei de posturi TV. Alți trei distribuitori au fost avertizați public pentru nerespectarea listei „must carry”, iar unul pentru nerespectarea cotei de posturi în limba română.

 

Astfel, SMART-NETWORK SRL a fost sancționat cu 9000 lei pentru neprezentarea contractelor și/sau a acordurilor de retransmisiune solicitate de CA pentru 84 de posturi de televiziune. De asemenea, din cele 108 posturi TV retransmise de către distribuitor, 41,6% sunt în limba română şi/sau cu subtitrare/dublare în limba română, iar conform legii acestea trebuie să constituie cel puțin 50%. Prin urmare, distribuitorul a fost sancționat cu alte 5000 de lei.

În plus, distribuitorul nu a retransmis 6 posturi din grila aprobată și a inclus 78 posturi în afara ofertei, modificând astfel cu peste 10% Oferta de servicii TV fără acordul CA, fapt pentru care a fost avertizat public.

 

S-a ales cu avertizare publică și distribuitorul UPLINK SRL care nu respectă cota de 50% de servicii de televiziune în limba română retransmise în mun. Chișinău (46,9% posturi TV) și în satul Peresecina, r-nul Orhei (48,9% posturi TV).

 

Pentru faptul că nu au inclus în grilă toate cele 8 posturi de televiziune din Lista „must carry”, obligatorie pentru toți distribuitorii de servicii de televiziune, EXCELENTER-COM SRL (nu retransmite un post TV), SV STANDART SRL (nu retransmite două posturi TV) și CosComSat SRL (nu retransmite trei posturi TV) au fost avertizați public.

 

În același timp, s-a constatat că distribuitorii de servicii media RAZNET SRL, ANDRIDAN IMPEX SRL, TEODAD SRL, JELANSTE SRL, INTERKIWINET SRL, SEBIS SAT SRL, REVAFAR-COM SRL au respectat prevederile legale în perioada monitorizată 29-31 mai 2023 și 13-15 iunie 2023.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe