CA A SANCȚIONAT „BRAVO TV”, „BTV” ȘI „GOLD TV” CU AMENZI DE CÂTE 25.000 DE LEI FIECARE

07.10.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat în ședința de astăzi, 07 octombrie 2022, rezultatele privind activitatea serviciilor media audiovizuale de televiziune „Bravo TV”, „BTV” și „Gold TV”, în contextul respectării prevederilor licenței de emisie, urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu-Eșanu, în legătură cu reluarea emisiei respectivelor servicii media audiovizuale de televiziune.

 

În acest sens, Consiliul Audiovizualului a solicitat distribuitorilor de servicii media să informeze despre distribuirea, în perioada 01-15 septembrie, a serviciilor media audiovizuale de televiziune „Bravo TV”, „BTV” și „Gold TV”. Răspunsurile venite în adresa CA au informat că aceste posturi TV nu au fost retransmise în perioada indicată.

 

Așadar, rezultatele controlului au constatat că serviciile media audiovizuale de televiziune „BTV”, „Bravo TV” și „Gold TV” nu au fost emise în perioada 01-15 septembrie 2022.

Astfel, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amenzi de câte 25.000 de lei furnizorii de servicii media „TV Bălți” SRL, „Bravo TV” SRL și „Aer-Comunicații Grup” SRL pentru întreruperea nemotivată a activității pentru o perioadă mai mare de 10 zile și le-a oferit un termen de 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor.

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență

Obiectul sancțiunii

Sancțiunea

1.

„TV Bălți” SRL

Pentru încălcarea repetată, în decurs de 12 luni, a prevederilor art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale.

25 000 lei

2.

„Aer-Comunicație Grup” SRL

Pentru încălcarea repetată, în decurs de 12 luni, a prevederilor art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale.

25 000 lei

3.

„Bravo TV” SRL

Pentru încălcarea repetată, în decurs de 12 luni, a prevederilor art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale.

25 000 lei

 

Serviciul Comunicare și relații externe