CA A SANCȚIONAT CU 10.000 DE LEI „10 TV” ȘI A AVERTIZAT PUBLIC „JURNAL TV”

06.05.2022
Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 06 mai 2022, rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
Monitorizarea a fost efectuată în baza „Concepției generale a serviciului de programe pentru postul TV „10 TV”, aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului prin Decizia nr. 5/22 din 26 februarie 2018, dat fiind faptul că odată cu intrarea în vigoare a Codului serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a stabilit data limită de 14 octombrie 2019 pentru prezentarea de către toți furnizorii de servicii media liniari a noilor structuri ale serviciilor media audiovizuale și a grilelor de emisie săptămânale, iar serviciul media audiovizual de televiziune „10 TV” nu a prezentat respectivele acte.

Datele monitorizării au atestat că  „10 TV” nu respectă Concepția generală a serviciului de programe, fapt pentru care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei.

 

Este de menționat că prin Decizia nr. 84 din 17 martie 2022, la solicitarea Publicației Periodice „TIMPUL DE DIMINEAȚĂ”, Consiliul Audiovizualului a prelungit Licența de emisie pentru serviciul media audiovizual de televiziune „10 TV” și a aprobat o nouă Structură a serviciului media audiovizual, care devine valabilă la data de 17 mai 2022.
În acest context, vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța, s-a sesizat și a solicitat monitorizarea, începând cu data de 17 mai 2022, a Structurii serviciului media audiovizual „10 TV”.

 

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual „Jurnal TV”, urmare a petiției cet. Serghei Rusu, care susține că în cadrul programului „Ora expertizei” a fost difuzat „Interviul cu jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon”  cu încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (4) și art. 11 din Codul serviciilor media audiovizuale.
Datele monitorizării serviciului media audiovizual „Jurnal TV” au atestat că pe parcursul interviului, jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon a utilizat o serie de expresii și fraze cu tentă injurioasă și discriminatorie la adresa poporului rus, iar  moderatorul interviului nu a intervenit în niciun fel în discursul jurnalistului ucrainean pentru a tempera unele momentele cu tentă discriminatorie.

Mai mult, Convenția europeană a drepturilor omului statuează, la articolul 14, că se interzice discriminarea în baza criteriilor protejate de acest articol ori orice altă situație.

 

Legislativul Republicii Moldova, în anul 2012 a adoptat Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității. Scopul acestei legi este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.
Prin noțiunea de „discriminare” se înțelege orice deosebire,  excludere, restricție ori preferință în drepturi și libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, precum și susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate în Legea nr. 121/2012 sau pe criterii presupuse.

Așadar, Consiliul Audiovizualului a avertizat public serviciul media audiovizual „Jurnal TV” pentru încălcarea dispozițiilor art. 13 alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, și anume nu a fost evitată discriminarea pe criteriul de naționalitate.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul