CA A SANCȚIONAT CU 40.000 DE LEI 3 FURNIZORI DE SERVICI MEDIA AUDIOVIZUALE

08.07.2022

În ședința din 08 iulie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat sesizarea Asociației Obștești Comunitatea „WatchDog.MD” asupra serviciilor media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova” și „Primul în Moldova” referitor la difuzarea, în cadrul principalelor buletine informative, a unui subiect despre citarea Galinei Dodon la Procuratură.

 

Datele monitorizării au atestat că la difuzarea știrii serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” a încălcat prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMA privind informarea corectă, și anume favorizarea liberei formări a opiniilor și prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție. Serviciul media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, care a difuzat același buletin de știri, nu a menționat că programul audiovizual provine din alte surse decât cele ale redacției.

 

Astfel, Consiliul Audiovizualului a aplicat următoarele sancțiuni:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.
„NTV Moldova”
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (8) din Cod
25 000 de lei
2.
„Primul în Moldova”
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod
10 000 de lei

 

Tot în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în valoare de 5 000 de lei furnizorul de servicii media „Canal Regional” SRL pentru neprezentarea înregistrărilor serviciului media audiovizual de televiziune „Canal Regional” pentru perioada 01-07 iunie 2022:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.
„Canal Regional”
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod
5 000 de lei

 

Amintim că prin Decizia nr. 102 din 30 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 

Serviciul Comunicare și relații cu presa