CA A SANCȚIONAT CU 85 000 DE LEI CINCI FURNIZORI DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE

06.05.2022
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele controlului cu privire la activitatea serviciilor media audiovizuale de televiziune „BTV”, „Gold TV” și „MBC” în contextul prevederilor Condițiilor licenței de emisie, precum și rezultatele controlului activității furnizorului de servicii media audiovizuale „MEGAN-TV” SA, în contextul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale urmare a autosesizărilor vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
Astfel, în cazul serviciilor media audiovizuale de televiziune „BTV”, „Gold TV” și „MBC”, Consiliul Audiovizualului a constatat că acestea și-au stopat emisia și nu au informat Consiliul Audiovizualului despre acest fapt, cu indicarea termenelor de relansare a emisiei.

În acest context sunt relevante prevederile art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Se sancționează cu amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: e) întreruperea nemotivată a activității furnizorului de servicii media sau a distribuitorului de servicii media pentru o perioadă mai mare de 10 zile ori pentru mai mult de 30 de zile intermitente pe parcursul unui an calendaristic”.

 

Serviciilor media audiovizuale de televiziune „BTV”, „Gold TV” și „MBC”  le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

 Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.
„BTV”,
„TV Bălți” SRL
pentru  întreruperea nemotivată a activității furnizorului de servicii media pentru o perioadă mai mare de 10 zile pe parcursul unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Amendă
15 000 de lei
2.
„Gold TV”,
„Aer-Comunicații Grup” SRL
pentru  întreruperea nemotivată a activității furnizorului de servicii media pentru o perioadă mai mare de 10 zile pe parcursul unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale
Amendă
20 000 de lei
3.
„MBC”,
„SG Media M1” SRL
pentru  întreruperea nemotivată a activității furnizorului de servicii media pentru o perioadă mai mare de 10 zile pe parcursul unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale
Amendă
20 000 de lei

 

Urmare a controlului activității furnizorului de servicii media audiovizuale „MEGAN-TV” SA, fondatoare a serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Prim” și a serviciului media audiovizual de televiziune „TV Prim”, Consiliul Audiovizualului a constat că în perioada 12.12.2021- până în prezent (06 mai 2022) acesta și-a desfășurat activitatea ilegal.

În acest context sunt relevante prevederil art. 84 alin. (7) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Se sancționează cu amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:

 

  1. transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale fără licență de emisie sau autorizație de retransmisiune.”

 

            Consiliul Audiovizualului a aplicat sancțiuni furnizorului de servicii media audiovizuale „MEGAN-TV” SA, fondatoare a serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Prim” și a serviciului media audiovizual de televiziune „TV Prim”:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.
„Radio Prim”,
„MEGAN-TV” SA
pentru transmisiunea serviciilor media audiovizuale fără licență de emisie, conform dispoziției  art. 84 alin (7) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Amendă
15 000 de lei
2.
„TV Prim”,
„MEGAN-TV” SA
pentru transmisiunea serviciilor media audiovizuale fără licență de emisie, conform dispoziției  art. 84 alin (7) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Amendă
15 000 de lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, furnizorii de servicii media audiovizuale „TV Bălți” SRL, „Aer-Comunicații Grup” SRL, „SG Media M1” SRL și  „MEGAN-TV” SA sunt obligați să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul