CA A SANCȚIONAT „EXCLUSIV TV” ȘI „ACCENT TV” PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR PRIVIND INFORMAREA CORECTĂ

08.07.2022

În ședința din 08 iulie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat serviciile media audiovizuale de televiziune „Exclusiv TV” și „Accent TV” pentru încălcarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale privind informarea corectă, în special a celor legate de prezentarea informațiilor cu imparțialitate și bună credință, favorizarea liberei formări a opiniilor și prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în cadrul programelor de știri, de dezbateri sau alte emisiuni informative difuzate în perioada 24-26 mai 2022, după cum urmează:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.
„Exclusiv TV”
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică
2.
„Accent TV”
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale: PP „Exclusiv Media” SRL  și „TELESISTEM-TV” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Amintim că prin Decizia nr. 192 din 03 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea serviciilor media audiovizuale de televiziune: „TV8”, „Canal 2”, „PEH TV”, „Canal 3”, „ITV”, „Exclusiv TV”, „Accent TV”, „Mega TV”, „Ren TV Moldova” și „Canal 5”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, în contextul evenimentelor privind perchezițiile și reținerea ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în cadrul programelor de știri, de dezbateri sau alte emisiuni informative. Criteriul de selectare a serviciilor media audiovizuale de televiziune supuse monitorizării l-a constituit cota de audiență, și anume serviciile media audiovizuale de pe pozițiile 11-20, potrivit datelor măsurătorului de audiență prezentate la Consiliul Audiovizualului pentru trimestrul I al anului 2022.

 

 În ședința din 24 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale „TV8”, „Canal 2”, „Canal 3”, „ITV”, „Mega TV” și „Canal 5”, iar în ședința din 01 iulie 2022 – serviciile media audiovizuale „PEH TV” și „Ren TV Moldova”.

 

Serviciul Comunicare și relații cu presa