CA a sancționat IP Compania „Teleradio-Moldova” cu două amenzi de 5000 de lei

18.11.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat, în cadrul ședinței din 18 noiembrie 2022, rezultatele controlului efectuat în temeiul solicitării membrei Tatiana Crestenco referitor la respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din CSMA (modificarea elementelor de identificare a serviciilor media audiovizuale „Moldova 1” și „Moldova 2”) de IP Compania „Teleradio-Moldova”.

 

Furnizorul public de servicii media audiovizuale a informat Consiliul Audiovizualului că „elementele de identificare (semnele grafice) ale serviciilor media audiovizuale „Moldova 1” și „Moldova 2” au fost incluse pe post în regim de testare din data de 3 octombrie 2022”, menționând că, ulterior informării Consiliului din data de 13 octombrie curent, „a fost afișată identitatea completă a noilor elemente de identificare a posturilor de televiziune „Moldova 1” și „Moldova 2”.

 

Datele controlului au constatat că IP Compania „Teleradio-Moldova” a folosit elementele de identificare grafice pentru serviciile media audiovizuale „Moldova 1” și „Moldova 2” anterior datei de 21 octombrie 2022, când a fost adoptată Decizia CA nr. 316 Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licențelor de emisie eliberate IP Companiei „Teleradio-Moldova” pentru serviciile media audiovizuale posturile publice de televiziune „Moldova 1” și „Moldova 2”, prin care au fost aprobate elementele de identificare (semnele grafice) noi.

 

Consiliul Audiovizualului a sancționat furnizorul public de servicii media audiovizuale cu două amenzi de 5000 de lei pentru încălcarea prevederilor licenței de emisie prin utilizarea elementelor de identificare (semnelor grafice) noi fără acordul CA.

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență Obiectul sancțiunii Sancțiunea
1. IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru încălcarea prevederilor licenței de emisie prin utilizarea elementelor de identificare pentru serviciul media audiovizual „Moldova 1” fără acordul Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, cu nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) al CSMA

 

Amendă 5000 de lei
pentru încălcarea prevederilor licenței de emisie prin utilizarea elementelor de identificare pentru serviciul media audiovizual „Moldova 2” fără acordul Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, cu nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) al CSMA

 

Amendă 5000 de lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, IP Compania „Teleradio-Moldova” este obligată să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații externe