CA a sancționat „MBC” cu amendă de 25.000 de lei

21.10.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele privind activitatea serviciului media audiovizual de televiziune „MBC” privind respectarea prevederilor legale în contextul verificării faptului reluării activității după perioada de suspendare, urmare a autosesizării membrului Orest Dabija.

 

Astfel, Consiliului Audiovizualului a suspendat, pentru o perioadă de 2 luni (din 08 iulie până la 08 septembrie 2022), licența de emisie pentru serviciul media audiovizual de televiziune „MBC”. La 05 septembrie 2022, furnizorul de servicii media a informat CA despre reluarea emisiei, începând cu 08 septembrie 2022.

 

În acest sens, Consiliul Audiovizualului a solicitat distribuitorilor de servicii media să informeze despre distribuirea prin rețelele de cablu a serviciului media audiovizual „MBC”. Răspunsurile venite în adresa CA au informat că acest post TV nu a fost retransmis în perioada indicată.

 

Așadar, rezultatele controlului au constatat că serviciul media audiovizual de televiziune „MBC” nu a fost emis în perioada 12 septembrie – 19 octombrie 2022, drept care Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă de 25.000 de lei furnizorul de servicii media „SG Media M1” SRL pentru întreruperea nemotivată a activității pentru o perioadă mai mare de 10 zile și i-a oferit un termen de 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor.

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență Obiectul sancțiunii Sancțiunea
1. „SG Media M1” SRL pentru încălcarea repetată, în decurs de 12 luni, a prevederilor art. 84 alin. (7) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale 25 000 lei

 

Serviciul Comunicare și relații externe