CA a sancționat „Media Resurse” SRL, fondatoarea Orhei TV și TV6, pentru schimbarea proprietarului beneficiar final fără acordul Consiliului

23.12.2022

Ca urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a fost dispusă efectuarea unui control al activității furnizorului de servicii media audiovizuale „Media Resurse” SRL, fondatorul serviciilor media audiovizuale „Orhei TV” și „TV6”, privind respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din CMSA și a prevederilor licenței de emisie.

 

CA a constatat că „Media Resurse” SRL a încălcat prevederea din Cod care spune că furnizorul are obligația „să solicite în scris acordul Consiliului Audiovizualului pentru orice modificare în documentele şi în datele declarate referitoare la datele de identificare ale acționarilor şi ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică”.

 

Astfel, pentru încălcarea prevederilor licenței de emisie CA a decis aplicarea unei sancțiuni în mărime de 5 000 lei.

 

Serviciul Comunicare și relații externe