CA A SANCȚIONAT NTV MOLDOVA CU O AMENDĂ DE 18 MII DE LEI ȘI 2 AVERTIZĂRI PUBLICE

03.06.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, urmare a autosesizărilor membrilor CA, Larisa Turea și Orest Dabija, și a sesizării Asociației Obștești „WatchDog.MD”.

 

Astfel,
I. În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea serviciilor media audiovizuale de televiziune: „NTV Moldova”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 alin. (1) și (4) din Codul serviciilor  media audiovizuale, în contextul promulgării legii ce interzice în Republica Moldova afișarea însemnelor asociate cu agresiunea militară a Federației Ruse în statul suveran Ucraina, urmare a autosesizării membrei CA, Larisa Turea.

Monitorizarea a cuprins programele audiovizuale difuzate în orele de maximă audiență (06:00-09:00; 17:00-23:00) din zilele de 19, 20 și 21 aprilie 2022 și a fost efectuată în baza înregistrărilor prezentate de către furnizorul de servicii media audiovizuale.

 

În perioada de raport 19-21 aprilie 2022, serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” în cadrul buletinelor de știri a reflectat subiecte privind legea care interzice afișarea simbolurilor asociate agresiunii militare ruse pe teritoriul Ucrainei. La prezentarea subiectelor referitoare la legea promulgată, privind interzicerea panglicii „Sfântului Gheorghe” și a literelor „Z” și „V” considerate semne distinctive ale agresiunii militare din Ucraina, promulgată de către președinta Republicii Moldova Maia Sandu, serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” a admis încălcări de la prevederile art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale care spune că relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparţială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii.

 

Totodată, au fost atestate abateri de la prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale și în cadrul emisiunii „Accent Direct” difuzată la data de 19 aprilie 2022, ora 19:00.
Urmare a monitorizării programului audiovizual „Acces direct” s-a observat că în cadrul discuțiilor, moderatorul Alexei Lungu, și-a exprimat opiniile și punctul de vedere în legătură cu subiectele abordate și nu a încercat să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Pe parcursul programului moderatorul a avut o abordare părtinitoare în raport cu declarațiile invitatului său, și a susținut opiniile acestuia, uneori prin acordarea întrebărilor chiar a precizat că își exprimă propria părere subiectivă, fapt care nu contribuie la liberă formare a opiniilor.

 

     II. Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării programului informativ „Știrile orei 19:00”, din 09 mai 2022, difuzat în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, cu privire la respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului CA, Orest Dabija în cadrul ședinței publice din 16 mai 2022.

     Rezultatele monitorizării au atestat că, serviciul media audiovizual „NTV Moldova”  a difuzat, pe data de 09 mai 2022, în cadrul principalului buletin informativ de la ora 19:00, subiecte privind comemorarea zilei de 09 mai, în cadrul cărora au fost atestate derogări de la prevederile art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale:

 

     Art. 13 alin. (4) din Cod –  deoarece:
     În  cadrul subiectului „Cel mai numeros „Marș al Victoriei”, însemnătatea zilei de 9 mai a fost catalogată ca victoria „Marelui Război pentru Apărarea Patriei” – denumire atribuită de fapt de către Uniunea Sovietică celui de-al Doilea Război Mondial.
Astfel, s-a pus accent doar pe opiniile celor care susțin această ideologie, fără a fi prezentate alte date istorice în raport cu cel de-al Doilea Război Mondial.

În cadrul știrii cu titlul: „Panglica „Sf. Gheorghe” a învins” au fost prezentate doar pe opiniile celor care s-au pronunțat pentru promovarea în continuare a panglicii bicolore, fiind omise alte păreri care susțin promulgarea actualei legi care interzice simbolurile agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei.

 

Art. 13 alin. (5) lit. a) din Cod – dat fiind faptul că în debutul știrii moderatoarea anunță că „La Chișinău au fost organizate concomitent „Marșul Victoriei” și „Regimentul Nemuritor”, două acțiuni care au întrunit peste 25 mii de oameni, un număr record pentru astfel de acțiuni în țara noastră”, iar cifra a fost indicată  fără a se face trimitere la o sursă sigură. Mai mult, șeful Inspectoratului General al poliției, Viorel Cernăuțeanu a declarat în cadrul unui briefing de presă din data de 9 mai 2022 că „au fost organizate manifestații de „Ziua Victoriei” în peste 50 de localități, la care au participat în total aproximativ 37.000 de persoane”. Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, Cernăuțeanu a precizat că „estimativ la Marșul Victoriei din Capitală au participat în jur de 7000 de persoane”.

 

III. La 12 mai 2022,  Consiliul Audiovizualului a înregistrat o petiție f/nr. din aceeași dată,  din partea A.O. Comunitatea „WatchDog.MD”, prin care informează că la 10 mai 2022, serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” a difuzat în cadrul buletinului informativ de la ora 19:00 o știre manipulativă cu titlul „Gavriliță: Nu avem motive de îngrijorare”.

Petiționarul a invocat încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale și anume art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (4).

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” prin prisma celor invocate în petiția A.O. „WatchDog.MD”.

 

Rezultatele monitorizării au atestat, că la 10 mai 2022, serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” a difuzat în cadrul programului informativ „ȘTIRI”  de la ora 19:00, în segmentul orar 19:16:55 – 19:20:10, subiectul cu titlul „Gavrilița: Nu avem motive de îngrijorare” (durata 03:15).
În cadrul monitorizării s-a atestat lipsă de coerență și exactitate în relatarea subiectului.
Astfel, prima parte a știrii ce durează aproape 2 minute, conține declarațiile prim-ministrei Nataliei Gavriliță din cadrul unei conferințe de presă cu referire la faptul că nu există un pericol iminent și un risc de escaladare a conflictului militar în Republica Moldova.
Implicit, prim-ministra dezminte mai multe știri false (precum eventuala mobilizare militară) și asigură cetățenii că în cazul unei eventuale crize, autoritățile vor comunica cu populația prin intermediul canalelor oficiale.
După declarațiile generale făcute de premiera Gavrilița, în subiect au fost introduse secvențe-video cu atacul unui grup de persoane și explozii în clădirea ministerului de securitate din Tiraspol.

Prin urmare, prezentarea secvenței despre deflagrația de la Tiraspol și Maiak nu rezonează cu subiectul abordat de Natalia Gavriliță, este incoerent cu tematica știrii și denaturează mesajul destinat atenției cetățenilor.

 

Mai mult ca atât afirmațiile din cadrul secvenței respective precum că: „autoritățile de la Tiraspol au instituit cod roșu de pericol terorist și au declarat că atacurile din regiune vin din partea Ucrainei, care are drept scop atragerea Tiraspolului în conflictul dintre țara vecină și Rusia”, au fost relatate dezechilibrat, fiind omise opiniile altor părți implicate.
În context, de specificat că, atât autoritățile ucrainene, cât și cele de la Chișinău, după exploziile respective au venit cu o reacție vizavi de afirmațiile Tiraspolului.

Rezultatele monitorizării au atestat că, serviciul media audiovizual „NTV Moldova”  în cadrul subiectului cu titlul „Gavrilița: Nu avem motive de îngrijorare” (durata 03:15) a înregistrat derogări de la prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.

 

Astfel, urmare a monitorizărilor efectuate în contextul autosesizărilor membrilor Consiliului Audiovizualului, dna. Larisa Turea și a dlui. Orest Dabija, precum și a petiție f/nr. din 12 mai 2022 din partea A.O. Comunitatea „WatchDog.MD”, s-a atestat că serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” a comis derogări ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care i-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Nr.
d/o
Denumirea serviciului media audiovizual, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
„NTV Moldova”,
PP „Exclusiv Media” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (7) lit. f) din Cod.
Amendă
18000 de lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale PP „Exclusiv Media” SRL este obligată să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul