CA A SANCȚIONAT „NTV MOLDOVA”, „EXCLUSIV TV”, „PRIMUL ÎN MOLDOVA” ȘI „ACCENT TV” CU AMENZI DE 5000 DE LEI FIECARE

05.08.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 05 august 2022, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Primul în Moldova” și „Accent TV”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu.

 

Monitorizarea a cuprins 7 zile consecutive, în perioada: 02-08 iunie 2022, iar calculele la Structura serviciului de programe au fost efectuate în baza înregistrărilor prezentate de respectivele servicii media.

Astfel, datele monitorizării au atestat devieri de la Concepția generală aprobată de Consiliul Audiovizualului, în special la capitolele: Producție proprie șiOpere europene, drept careserviciile media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Primul în Moldova” și „Accent TV” au fost sancționate cu amenzi în valoare de 5000 de lei fiecare, după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență

Obiectul sancțiunii

Sancțiunea

1.

„NTV Moldova” pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale

5 000 de lei

2.

„Exclusiv TV” pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale

5 000 de lei

3.

„Primul în Moldova” pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale

5 000 de lei

4.

„Accent TV” pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale

5 000 de lei

 

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, „Telesistem TV” SRL și PP „Exclusiv Media” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații externe