CA a sancționat „Orhei TV” și „TV6” cu amenzi a câte 5.000 de lei

02.12.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 02 decembrie 2022, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Orhei TV” și „TV6” , la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, Ana Gonța.

 

Monitorizarea a fost desfășurată pe parcursul a 7 zile consecutive, în perioada 17-23 octombrie 2022, iar calculele la Structura serviciului de programe au fost efectuate în baza înregistrărilor prezentate de respectivele servicii media audiovizuale de televiziune.

 

Rezultatele monitorizării au atestat că „Orhei TV” și „TV6” au comis devieri de la Structura serviciului media audiovizual, aprobată de Consiliul Audiovizualului, prin nerespectarea cotelor audiovizuale la compartimentele Producție proprie și Opere europene, fapt pentru care Consiliul Audiovizualului a aplicat următoarele sancțiuni:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență Obiectul sancțiunii Sancțiunea
1. „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Orhei TV” pentru nerespectarea Concepției generale de către serviciul media audiovizual de televiziune „Orhei TV”, aprobată de Consiliul Audiovizualului

 

Amendă de 5000 de lei
2. „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „TV6” pentru nerespectarea Concepției generale de către serviciul media audiovizual de televiziune „TV6”, aprobată de Consiliul Audiovizualului

 

Amendă de 5000 de lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, „MEDIA RESURSE” SRL este obligată  să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații externe