CA a sancționat „Primul în Moldova” cu amendă de 10.000 de lei

11.11.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 11 noiembrie 2022, rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a autosesizării președintei Liliana Vițu, care a propus monitorizarea programului audiovizual „Tema” din data de 12 octombrie 2022, difuzat de serviciul media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018.

 

Monitorizarea a cuprins programul audiovizual „Tema”, realizat în Israel, al cărui invitat a fost liderul Partidului Politic „ȘOR” – Ilan Șor (durata programului: 56 min. 09 sec.).

 

Datele controlului au atestat că pe parcursul programului moderatoarea a avut o abordare părtinitoare în raport cu declarațiile invitatului său și a susținut opiniile acestuia, fapt care nu contribuie la liberă formare a opiniilor.

 

În același timp, pe parcursul interviului a fost atestat, în mod repetat, caracterul publicitar al obiectelor aflate în studioul temporar de filmări, cum ar fi: pliante, perna și drapelul cu semne de identificare a Partidului Politic „ȘOR”.

 

Astfel, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 10.000 de lei „Primul în Moldova”, pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, conform cărora: „Comunicările comerciale audiovizuale sunt clar identificabile și se deosebesc de conținutul editorial, precum și sunt conforme cu prevederile prezentului cod și ale regulamentului privind conținuturile audiovizuale”.

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, furnizorul de servicii media audiovizuale „TELESISTEM TV” SRL este obligat să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul Comunicare și relații externe