CA a sancționat „RTR Moldova”, „Cinema 1” și „PEH TV” cu amenzi a câte 5000 de lei

21.10.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 21 octombrie 2022, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „RTR Moldova”, „Cinema 1”, și „PEH TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, urmare a autosesizării membrului Ruslan Mihalevschi.

 

Monitorizarea a fost desfășurată pe parcursul a 7 zile consecutive, în perioada 12-18 septembrie 2022, și în baza înregistrărilor prezentate de respectivii furnizori de servicii media audiovizuale.

 

Rezultatele monitorizării au atestat că serviciilor media audiovizuale de televiziune „RTR Moldova”, „Cinema 1”, și „PEH TV”, în perioada respectivă, au realizat 0 (zero) la sută producție proprie; programele retransmise/preluate/achiziționate au constituit peste 60 la sută din programe difuzate, fapt ce indică un procent mult mai mare decât cel menționat în Concepția serviciului de programe; nu au fost respectate procentele rezervate operelor audiovizuale europene și nici structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe.

 

Astfel, Consiliul Audiovizualului a sancționat posturile de televiziune „RTR Moldova”, „Cinema 1” și „PEH TV” pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual.

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență Obiectul sancțiunii Sancțiunea
1.

 

„TV–Comunicații Grup” SRL , fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova” Pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Cod. 5000 lei
2. „A. Video – Content” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Cinema 1” Pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Cod. 5000 lei
3. „MEDIA PRODUCTION” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „PEH TV” Pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Cod. 5000

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, „TV–Comunicații Grup” SRL, „A. Video-Content” SRL și „MEDIA PRODUCTION” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri:

 

Serviciul Comunicare și relații externe