CA a sancționat „Telesistem TV” SRL, fondatoarea „Primul în Moldova” și „Accent TV”, cu amendă de 5.000 de lei

02.12.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei CA nr. 337 din 04 noiembrie 2022, ca urmare a autosesizării membrului Ruslan Mihalevschi, prin care a fost dispus controlul referitor la activitatea furnizorului de servicii media audiovizuale „Telesistem TV” SRL, privind respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din CSMA și a prevederilor licenței de emisie.

 

La data de 04 noiembrie 2022, după încheierea ședinței Consiliului din aceeași zi, „Telesistem TV” SRL a informat CA despre schimbarea asociatului unic al „Медиа Инвест Сервис” ООО (companie înregistrată în Federația Rusă) la data de 07 octombrie 2022. Potrivit actelor anexate la informare, asociat unic al „Медиа Инвест Сервис” ООО a devenit „Диаманд Эстейт” ООО (companie înregistrată în Federația Rusă), unic asociat al căreia este cetățeanul Federației Ruse – Polunin Alexei. „Telesistem TV” SRL a invocat lipsa unei proceduri exhaustive ce s-ar conține în CSMA referitoare la modificările în documentele prevăzute de alin. (4) lit. c)-e), ce urmează să fie efectuată în temeiul prevederilor art. 25 alin. (5) al CSMA.

 

Datele controlului au atestat că art. 25 alin. (4) lit. c) al CSMA statuează că licența de emisie conține datele de identificare ale acționarilor şi ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică, cu excepția acționarilor şi asociaților care sînt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale, iar alin. (5) al aceluiași articol stabilește că furnizorii de servicii media au obligația să solicite în scris acordul Consiliului pentru orice modificare în documentele şi în datele declarate prevăzute la art. 25 alin. (4) lit.c)–e) al CSMA, și anume datele de identificare ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică. În pofida reglementărilor legale, „Telesistem TV” SRL nu a solicitat și nu a primit un acord în acest sens, comunicând Consiliului, în data de 04 noiembrie 2022, despre modificările deja efectuate în componența asociaților „Медиа Инвест Сервис” ООО din 07 octombrie 2022.

 

Astfel, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă de 5.000 de lei „Telesistem TV” SRL, fondatoarea serviciilor media de televiziune „Primul în Moldova” și „Accent TV”, pentru încălcarea prevederilor licenței de emisie prin efectuarea de modificări în documentele şi în datele declarate referitoare la datele de identificare ale acționarilor şi ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică fără acordul Consiliului, cu nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) al CSMA.

 

Serviciul Comunicare și relații externe