CA A SANCȚIONAT „TV-COMUNICAȚII GRUP” SRL CU 19.000 DE LEI PENTRU TRANSMISIUNEA „M-MУЛЬТ” FĂRĂ LICENȚĂ DE EMISIE

05.08.2022

În cadrul ședinței publice din 22 iulie 2022, Consiliul Audiovizualului a constatat că „M-Mульт” nu este un post de televiziune aflat în jurisdicția Regatului Spania, dat fiind faptul că nu deține licență de emisie eliberată pe teritoriul Spaniei de către instituția de reglementare în domeniul audiovizualului, drept care a interzis distribuirea postului „M-Mульт” în Republica Moldova pentru lipsa licenței de emisie. Totodată,membrii CA au decis, în unanimitate, continuarea controlului în partea ce ține de stabilirea persoanei juridice care difuzează pe teritoriul Republicii Moldova „M-Mульт”.

 

Astfel, urmare a controlului se constată că „TV-Comunicații Grup” SRL este persoana juridică care a pus la dispoziția distribuitorilor de servicii media audiovizuale postul de televiziune „M-Mульт”,dat fiind faptul că atât „TV-Comunicații Grup” SRL, cât și compania „Premiera TV” SL au comunicat Consiliului Audiovizualului că între ele au existat relații contractuale, conform cărora primul a prestat servicii tehnice de recepție a semnalului postului TV „M-Мульт” și transmiterea ulterioară a semnalului tehnic până la studiourile de emisie ale distribuitorilor de servicii din Republica Moldova.

 

Așadar, Consiliul Audiovizualului, în ședința de astăzi, 05 august 2022, a stabilit că postul „M-Мульт” este transmis pe teritoriul Republicii Moldova și nu retransmis, dat fiind faptul că autoritatea competentă din Regatul Spaniei nu a eliberat licență de emisie pentru „Premiera TV” SL. Prin urmare, transmiterea postului „M-Мульт” pe teritoriul Republicii Moldova este efectuată de „TV-Comunicații Grup” SRL, fără a deține licență de emisie.

 

Pentru transmisiunea „M-Мульт” fără licență de emisie, CA a sancționat cu amendă în mărime de 19 000 de lei „TV-Comunicații Grup” SRL.

Totodată, în cadrul ședinței publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a informat despre faptul că a adresat o scrisoare organelor de resort referitor la falsul în declarații de care s-a făcut uz în legătură cu acest subiect.

 

Serviciul Comunicare și relații externe