CA amintește furnizorilor și distribuitorilor de servicii media că urmează să prezinte raportul anual de activitate până pe 31 martie

21.03.2023

Furnizorii și distribuitorii de servicii media urmează să prezinte Consiliului Audiovizualului până pe 31 martie raportul anual de activitate. Reamintim că raportul va fi întocmit conform noului model aprobat recent de CA.

 

Furnizorii privaţi de servicii media sunt obligaţi să publice pe propriile pagini web raportul de activitate, în conformitate cu prevederile art. 28, alin (13) al Codului serviciilor media audiovizuale. Raportul trebuie să conțină:

 

  • denumirea serviciului media audiovizual;
  • regimul juridic al proprietății;
  • capitalul social al furnizorului de servicii media;
  • structura organizațională;
  • informația privind realizarea concepției serviciului media audiovizual pentru anul de raportare.

 

Și distribuitorii de servicii media prezintă CA raportul anual care, conform art. 56, trebuie să conţină:

 

  • localităţile sau, după caz, teritoriul în care sînt distribuite ofertele de servicii media audiovizuale retransmise;
  • lista serviciilor media audiovizuale incluse în ofertele de servicii media audiovizuale retransmise;
  • datele de identificare ale proprietarilor beneficiari ai persoanei juridice, care este deţinătoare a autorizaţiei de retransmisiune, şi valoarea cotei de participaţiune a acestora;
  • declaraţii pe proprie răspundere ale persoanelor indicate la lit.c), care deţin o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale deţinătorului autorizaţiei de retransmisiune, prin care declară dacă sunt fondatori sau investitori, direcţi ori indirecţi, la alţi distribuitori de servicii media sau furnizori de servicii media, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora.

 

Noile modele de rapoarte pot fi consulate în anexă.

 

Neprezentarea raportului se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

Raport anual al furnizorilor de servicii media
Raport anual al distribuitorilor de servicii media