CA anunță concurs pentru 19 frecvențe radio

20.02.2023

Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru acordarea dreptului de utilizare a 19 frecvențe radio distincte, care acoperă regiunile de nord, sud și centru ale țării.

 

Participanții la concurs trebuie să prezinte:

– grila de emisie pentru o săptămână;

– proiectul editorial, care va conține: scopurile, sarcinile, timpul și volumul de emisie, tipurile de programe, ponderea diferitor genuri de programe, ponderea în procente a programelor audiovizuale locale;

– structura serviciului media audiovizual;

– planul de afaceri, care va cuprinde: etapele de realizare a proiectului

 

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs este 03 aprilie 2023, inclusiv.

 

Lista frecvențelor disponibile, lista completă a localităților și actele necesare pentru dosarul de participare la concurs pot fi consultate în anexă.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

Anexă concurs frecvențe radio