CA anunță despre inițierea revizuirii Modelului de raport anual al furnizorilor privați de servicii media audiovizuale

01.07.2024

Prin decizia din 20.01.2023, Consiliul Audiovizualului (CA) a aprobat modelul Raportului de activitate anual al furnizorilor privați de servicii media.

 

Ținând cont de faptul că, în procesul de completare a rapoartelor anuale de activitate de către furnizorii de servicii media audiovizuale, o bună parte dintre aceștia au întâmpinat dificultăți în ce privește înțelegerea informației care se cerea a fi prezentată, membrii CA s-au pronunțat pentru revizuirea modelului de raport.

 

Astfel, în vederea respectării principiului transparenței în procesul decizional și a legislației audiovizuale, CA informează publicul despre inițierea elaborării proiectului de revizuire a Modelului de raport anual al furnizorilor privați de servicii media audiovizuale.

 

Totodată, furnizorii privați de servicii media audiovizuale sunt invitați la o rundă de discuții online pe marginea acestui subiect, pe 09 iulie, ora 10:00.

 

Cei interesați să participe sunt rugați să comunice Consiliului Audiovizualului până luni, 08 iulie (inclusiv), ora 16:00, la adresa office@consiliuaudiovizual.md .

 

Participanților înregistrați le va fi transmis, ulterior, link-ul pentru conectare.