CA devine membru observator al Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile media audiovizuale

06.10.2023

Consiliul Audiovizualului a fost invitat să devină membru observator al Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile media audiovizuale – ERGA, în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

 

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și președinta Consiliului Național al Audiovizualului din Ucraina, Olha Herasymiuk, au adresat o scrisoare comună în data de 14 iunie 2023 secretariatului ERGA cu solicitarea de a se asocia ca observatori. Despre acest fapt, Liliana Vițu și Olha Herasymiuk au convenit în cadrul întrevederii pe care au avut-o pe 1 iunie la Oslo, în cadrul reuniunii Platformei europene a autorităților de reglementare.

 

 

ERGA reunește autoritățile și organismele naționale independente de reglementare ale statelor membre în domeniul serviciilor media audiovizuale pentru a oferi expertiză Comisiei Europene. Directiva Uniunii Europene privind serviciile media audiovizuale revizuită atribuie un rol și sarcini importante ERGA, în special pentru a sprijini punerea în aplicare consecventă a directivei. Având în vedere că problemele cu care se confruntă autoritățile naționale de reglementare au adesea o dimensiune transfrontalieră, autoritățile de reglementare au multe de câștigat din stabilirea unor abordărilor comune în baza celor mai bune practici.

 

Pe 3 februarie 2014, Comisia Europeană a adoptat o Decizie privind înființarea ERGA și stabilirea obiectivelor organizației pentru a sprijini punerea în aplicare consecventă a directivei.

 

Detalii despre activitatea ERGA: erga-online.eu