CA inițiază consultări publice asupra Metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale 

11.11.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale.

 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova elaborează și supraveghează punerea în aplicare a metodologiilor de monitorizare a conținuturilor serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și ale serviciilor de platformă de partajare a materialelor video.

 

Astfel, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional (art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008), Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova supune consultărilor publice proiectul Metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale (în anexă).

 

Metodologia are la bază Ghidul pentru evaluarea și prelucrarea cazurilor de discurs de ură Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova, elaborat ca parte a proiectului „Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme de remediere non-judiciară pentru victimele discriminării, ale discursului instigator la ură și ale infracțiunilor motivate de prejudecată în Parteneriatul Estic”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare II, 2019-2022.

 

Propunerile pe marginea Metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale  vor fi recepționate până pe data de 02 decembrie 2022, la adresa electronică office@consiliuaudiovizual.md.

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Metodologia de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale