CA INIȚIAZĂ CONSULTĂRI PUBLICE ASUPRA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI

22.04.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (în anexă).
Astfel, prin Legea nr.60/2022 pentru modificarea unor acte normative a fost abrogată Hotărârea Parlamentului nr.433/2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului activează în baza propriului regulament de organizare și funcționare. Alin. (2) al aceluiași articol prevede că: „în vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului instituie o structură funcțională proprie, precum și poate institui structuri funcționale teritoriale”.
Astfel, în temeiul art. 75 alin. (3) lit. k) și art. 80 alin. (1) și (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art. 766) Consiliul Audiovizualului a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a instituției.
Consiliul Audiovizualului va recepționa, până pe data de 11 mai 2022, la adresa electronică [email protected],  propunerile cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, care urmează să fie aprobat de autoritatea audiovizuală.

Fișiere

REGULAMENT
de organizare şi funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova