CA inițiază consultări publice asupra Regulamentului privind conținuturile audiovizuale 

11.11.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice pentru aprobarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale.

 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, Consiliul Audiovizualului elaborează și supraveghează punerea în aplicare a reglementările privind conținuturile serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și privind serviciile de platformă de partajare a materialelor video.

 

Astfel, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional (art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008), Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova supune consultărilor publice proiectul Regulamentului privind conținuturile audiovizuale (în anexă).

 

Propunerile pe marginea Regulamentului vor fi recepționate până pe data de 02 decembrie 2022, la adresa electronică [email protected].

 

Reamintim că Asociația Presei Electronice (APEL), în parteneriat cu Oficiul Consiliului Europei la Chișinău și Consiliul Audiovizualului, în cadrul a două mese rotunde, a prezentat proiectul Regulamentului privind conținuturile audiovizuale (redacție nouă), la care au participat furnizorii și distribuitorii de servicii media audiovizuale.

 

Proiectul Regulamentului privind conținuturile audiovizuale  a fost elaborat de către experții APEL Ion Bunduchi, Alexandru Dorogan și Vasile State, în cadrul Proiectului Consiliului Europei „Susținerea Pluralismului Media și a Libertății de Exprimare în Republica Moldova”.

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Regulament privind conținuturile audiovizuale