CA INIȚIAZĂ CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA LICENȚA DE EMISIE

26.08.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie (în anexă).

 

Astfel, prin Legea nr. 60/2022 pentru modificarea unor acte normative (art. III alin. (6)) a fost abrogată Hotărârea Parlamentului nr.433/2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care conținea ca anexă Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie.

 

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) lit. a) și alin.(6) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018: „În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului elaborează și supraveghează punerea în aplicare:

 

a) a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune.

În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului emite acte normative, precum și reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare”.

 

Consiliul Audiovizualului, în ședința de astăzi, 26 august 2022, a aprobat proiectul Regulamentului cu privire la licența de emisie,  pe care îl propune spre consultări publice.

În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 23 septembrie 2022, inclusiv, la adresa electronică [email protected], propunerile cu privire la proiectul Regulamentului cu privire la licența de emisie.

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Nota informativă
la proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie
Analiza impactului
la proiectul deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie
REGULAMENT
cu privire la licența de emisi
Proiect final REGULAMENT
cu privire la licența de emisie