CA inițiază consultări publice referitor la proiectul deciziei cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război

24.02.2023

În vederea exercitării atribuțiilor funcționale ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova și pentru a respecta principiul transparenței în procesul decizional, CA inițiază consultări publice referitor la proiectul deciziei cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu şi de război.

 

Termenul de prezentare a propunerilor asupra proiectului este până la 17 martie 2023.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe