CA inițiază consultări publice pentru aprobarea criteriilor revizuite privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”

23.03.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice pentru aprobarea criteriilor revizuite privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”, după cum urmează:

 

Pct. (1) În Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt incluse:

a) serviciile de televiziune ale furnizorilor publici de servicii media din Republica Moldova;

b) servicii de televiziune ale furnizorilor publici de servicii media din alte state, incluse în Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” în bază de reciprocitate.

Pct. (2) În Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt incluse servicii de televiziune ale furnizorilor privați naționali, care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt incluse în lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a căror retransmisie, ulterior, nu este condiționată tehnic și/sau financiar, de către furnizorii de servicii sau de către reprezentanții legali ai acestora;

b) au durate medii zilnice, ale programelor audiovizuale locale transmise, egale sau mai mari decât cele prevăzute în art. 4 alin.(3), (4), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale;

c) duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale locale prevăzute la lit. b) sunt cele mai mari, în raport cu cele ale altor servicii de televiziune ale furnizorilor privați naționali;

d) au cel mai mare volum de programe locale cu caracter informativ, educativ și de divertisment în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual.

 

Duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale locale, prevăzute la pct. 1 alin. (2) în lit. a) și b) nu includ publicitatea, teleshoppingul și autopromovarea.
Este de menționat că pe data de 26 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultări publice pentru aprobarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry”. Propuneri au venit din partea Asociației Presei Electronice, SA „Moldtelecom” și AO „Humanity”. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 100 din 22.12.2017, proiectul deciziei a fost remis pentru expertiză juridică Ministerului Justiției.

Dat fiind faptul că în urma avizării și consultării publice, proiectul actului normativ a fost completat (mai mult de 30% din textul proiectului actului normativ a fost modificat – art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100 din 22.12.2017), acesta urmează să fie remis repetat spre avizare și supus consultărilor publice.

 

În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa până pe 06 aprilie 2022 la adresa electronică office@cca.md propunerile cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul