CA invită furnizorii de servicii media audiovizuale la prezentarea publică a Ghidului pentru evaluarea și prelucrarea cazurilor de discurs de ură

30.11.2022

Consiliul Audiovizualului, în comun cu proiectul regional al Uniunii Europene/Consiliului Europei „Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de prejudecată și ale discursurilor de ură în țările Parteneriatului Estic”, invită furnizorii de servicii media audiovizuale la prezentarea Ghidului „Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova”.

 

Evenimentul va avea loc pe data de 07 decembrie 2022, orele 10.00-12.00, la Summit Events/Sala Roșie (adresa: str. Tighina 49/3), și va reuni Consiliul Audiovizualului, părțile interesate din mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice și din sectorul non-guvernamental în domeniul combaterii discriminării, pentru a prezenta ghidul și pentru a consolida platforma de comunicare între actorii din domeniul mass-media din Moldova, în vederea prevenirii și combaterii discursului de ură.

 

Prezentarea va fi organizată în format hibrid, cu traducere simultană engleză-română-engleză. Ghidul „Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova” și Agenda pot fi consultată în anexă sau pe următoarele link-uri:

 

https://rm.coe.int/ghid-combaterea-discursului-de-ura-coe-web/1680a934d3

https://rm.coe.int/guide-combating-hate-speech-in-the-media-in-moldova-coe-web/1680a934d4

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Fișiere

07 decembrie 2022, orele 10.00-12.00, la Summit Events/Sala Roșie (adresa: str. Tighina 49/3)
GHID
Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova
07 decembrie 2022, orele 10.00-12.00, la Summit Events/Sala Roșie (adresa: str. Tighina 49/3)
AGENDA
Prezentarea publică a Ghidului pentru evaluarea și prelucrarea cazurilor de discurs de ură