CA INVITĂ LA O MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND METODOLOGIA DE APLICARE A ART. 4 ȘI ART. 6 DIN CSMA

06.09.2022

Consiliul Audiovizualului organizează

Masa rotundă 

Aplicarea articolului 4 – programele audiovizuale locale și a articolului 6 – opere europene din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova

08 septembrie 2022, 09:30-12:30, 

Hotelul Jazz, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72

 

 

Pe data de 01 septembrie 2022 a intrat în vigoare Decizia nr. 100 din 30 martie 2022 Cu privire la aprobarea Listei furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali.

Lista conține o nouă clasificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale în naționali, regionali și locali, respectiv, în funcție de categorie, sunt stabilite obligații față de furnizorii de servicii media cu privire la realizarea și transmisia programelor audiovizuale locale și în limba română.

 

În acest sens, Consiliul Audiovizualului organizează, pe data de 08 septembrie 2022, în cadrul unei mese rotunde, discuții pe marginea metodologiei de aplicare a articolului 4 – programele audiovizuale locale și a articolului 6 – opere europene din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova.

La eveniment sunt invitați membrii Consiliului Audiovizualului, reprezentanți ai serviciilor media audiovizuale de televiziune aflate în jurisdicția Republicii Moldova și ai sectorului neguvernamental de media.

 

Serviciul Comunicare și relații externe