CA nu a prelungit licența posturilor de televiziune Familia și Primul în Moldova

16.10.2023

În ședința de vineri, majoritatea membrilor Consiliului Audiovizualului a decis să nu prelungească licența de emisie a postului de televiziune Primul în Moldova și să nu ofere licență pentru serviciul media Familia, ca urmare a mai multor încălcări, inclusiv a propriilor concepții de programe ale serviciilor media.

 

În perioada 2022-2023, REAL RADIO SRL, fondatorul postului Familia, a fost sancționat cu 10 amenzi în sumă de 157 000 de lei pentru încălcarea prevederilor ce țin de realizarea programelor locale, cu o amendă de 7 000 de lei pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului media și cu două avertizări publice, inclusiv pentru nerespectarea prevederilor referitoare la responsabilități culturale.

 

Membrul CA, Ruslan Mihalevschi, a declarat că există suspiciuni de practici anticoncurențiale și riscul de apariție a situației dominante în formarea opiniei publice, fiind vorba de 7 servicii media de televiziune care potrivit mai multor investigații de presă ar aparține și/sau ar fi afiliate fostului președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Membrul CA a invocat anumite circumstanțe referitoare la modificări la nivel de asociați și administratori ai serviciilor media. Astfel, Elena Cudinova-Ghilescu, asociat și administrator al REAL RADIO SRL, a declarat într-o scrisoare adresată CA că nu a deținut funcția de administratoare a furnizorului de servicii media audiovizuale Media Content Distribution SRL (deținător al licențelor Canal 5 și Maestro FM), însă conform datelor Agenției Servicii Publice aceasta a fost administratoarea companiei respective în perioada 19-27 septembrie 2023.

 

”Conform prevederilor art. 27 din Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), licența de emisie se retrage în cazul în care furnizorul prezintă CA informații false, iar Elena Cudinova-Ghilescu a operat cu asemenea informații, când a declarat că nu a fost administratoare a companiei Media Content Distribution SRL. În plus, nu sunt suficient argumentate sursele de finanțare ale serviciului media Familia, cheltuielile prevăzute pentru achiziționarea programelor depășind bugetul pentru tot anul precedent, conform raportului de activitate anual prezentat de furnizor. Acordarea licenței în acest caz încurajează concentrarea media și nu asigură pluralismul audiovizual”, a remarcat Ruslan Mihalevschi.

 

Președinta CA, Liliana Vițu, a amintit de sancțiunile postului Familia pentru lipsă de programe locale, furnizorul având posibilitatea să demonstreze că are capacități de producție și că este în serviciul interesului public pe parcursul celor 9 ani de activitate pe care i-a avut. ”Sunt suspiciuni rezonabile privind beneficiarii finali, precum și legat de motivația de a dezvolta un post de televiziune – acesta își propune să achiziționeze programe, ci nu să le producă singur, or tocmai raționamentul unui post TV este să aibă programe proprii mai bune față de alte posturi”, a mai adăugat Liliana Vițu.

 

Membrul CA, Orest Dabija, a declarat că, în condiții de profit, postul ar fi putut redresa situația privind programele locale, iar prelungirea licenței ar fi un precedent când furnizorul are încălcări repetate și nu încearcă să rezolve situația.

 

Potrivit membrei CA, Tatiana Crestenco, faptul că, deși a informat autoritatea de reglementare că nu a deținut funcția de administratoarea a SRL Media Content Distribution, Elena Cudinova-Ghilescu a avut această funcție, în aceeași perioadă fiind asociat și administratoare la REAL RADIO SRL, precum și faptul că a fost schimbat administratorul fără acordul CA, reprezintă un motiv justificat de a nu vota pentru prelungirea licenței.

 

În cadrul ședinței, reprezentantul postului a comunicat că administratorul este în proces de identificare a soluțiilor pentru achiziționarea și producerea programelor audiovizuale locale.

 

Tot vineri, CA a analizat cererea SC TELESISTEM TV SRL, fondatorul serviciului media Primul în Moldova, de a prelungi licența de emisie a postului. Majoritatea membrilor au decis să nu dea curs cererii, fiindcă acesta nu și-a respectat propria Concepție generală – un criteriu pentru prelungirea valabilității licenței, conform CSMA. Potrivit unui control de monitorizare desfășurat în luna septembrie de CA, principalele programe informative și emisiuni ale postului Primul în Moldova se regăsesc, în prezent, în grila ITV.

 

* Comunicatul a fost actualizat, fiind introduse anumite precizări.