CA reamintește despre obligativitatea de a publica Declarațiile de reflectare a alegerilor locale, rapoartele săptămânale și rapoartele de monitorizare

06.11.2023

Consiliul Audiovizualului a desfășurat un control pentru a vedea modul în care furnizorii de servicii media audiovizuale au respectat prevederile ce derivă din legislația electorală și audiovizuală privind publicarea Declarațiilor și a Rapoartelor săptămânale privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor locale din 05 noiembrie 2023, precum și a rapoartelor de monitorizare ale CA.

 

Analiza făcută de Tatiana Crestenco, membra CA, a cuprins 6 rapoarte de monitorizare privind reflectarea alegerilor începând cu 11 septembrie și până pe 22 octombrie 2023. Conținutul paginilor web și a paginilor de pe rețeaua de socializare Facebook ce aparțin furnizorilor de servicii media audiovizuale arată că doar 19 furnizori de servicii media din cei 42[1] ale căror Declarații au fost aprobate de CA la 8 septembrie 2023 au publicat Declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor locale din 05 noiembrie. Este vorba de 8 servicii media audiovizuale de televiziune: Moldova 1, ITV, Orizont TV, Exclusiv TV, Media TV, PRO TV Chisinau, Vocea Basarabiei, Găgăuzia TV, și de 12 servicii media de radiodifuziune sonoră: Aquarelle FM, Radio Chișinău, Jurnal FM, Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Radio Plai, Radio Media, HIT FM, Radio Relax, Vocea Basarabiei, GRT FM, Radio Noroc.

18 furnizori de servicii media au plasat declarațiile pe paginile web și doar un furnizor a plasat Declarația pe pagina de Facebook (ITV).

 

Furnizorii de servicii media audiovizuale care reflectă alegerile au obligația să prezinte CA raportul privind modul în care a fost respectată declarația politicii editoriale și să publice raportul de monitorizare transmis Consiliului Audiovizualului pe propria pagină web. De asemenea, art. 90 alin. (16) din Codul electoral statuează expres că furnizorii de servicii media publică pe paginile lor web rapoartele de monitorizare aprobate de CA, cel târziu a doua zi după prezentarea publică.

 

Furnizori de servicii media audiovizualeRapoarte săptămânale ale FSMRapoarte aprobate de CADeclarații privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor locale din 05 noiembrie
1-3 rapoarteToate rapoartele11-17 septembrie18-24 septembrie25 septembrie – 1 octombrie2-8 octombrie9-15 octombrie16 – 22 octombrie
Furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune
ATV
Agro TV Moldova
Jurnal TV
ITV
Moldova 1
ALBASAT
Orizont TV
TV Elita
Drochia TV
Exclusiv TV
Media TV
TVR Moldova
PRO TV Chisinau
Cinema 1
Vocea Basarabiei
TV 8
R Live TV
TVC 21
Găgăuzia TV
Canal Regional
BAS TV
N4
ART-TV
Furnizori de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră
Radio Orhei FM
Aquarelle FM
Radio Chișinău
Jurnal FM
Radio Moldova
Radio Moldova Tineret
Bugeac FM
Radio Plai
Radio Media
HIT FM
Radio Relax
Radio Roks
BIZIM DALGAMIZ
Vocea Basarabiei
GRT FM
BAS FM
Radio Noroc

 

CA atenționează furnizorii de servicii media audiovizuale asupra obligației de a-și publica Declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor locale din 05 noiembrie 2023, a Rapoartelor săptămânale privind respectarea Declarației privind politica editorială pentru alegerile locale din 05 noiembrie 2023 și a Rapoartelor săptămânale de control ale CA, obligații ce derivă din conținutul deciziilor adoptate de autoritatea națională de reglementare a domeniului audiovizual din Republica Moldova – CA.

 

În perioada electorală, au renunțat la reflectarea alegerilor locale din 05 noiembrie 2023 ONE TV (Legal TV), STARTV (GN TV), Premiera TV și NEXT TV.

 

[1] Servicii media audiovizuale de televiziune: „ATV”, „Agro TV Moldova”, „Jurnal TV”, „ITV”, „Moldova 1”, „ALBASAT”, „Orizont TV”, „TV Elita”, „Drochia TV”, „Exclusiv TV”, „Media TV”, „TVR Moldova”, „PRO TV Chişinău”, „Cinema 1”, „Vocea Basarabiei TV”, „TV8”, „R Live TV”, „TVC 21”, „Găgăuzia TV”, „Canal Regional”, „BAS TV”, „N4”, „LEGAL TV”, „GN TV” şi „ART-TV”, Premiera TV și Next TV; Servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „ Radio Orhei FM”, „Aquarelle FM”, „Radio Chişinău”, „Jurnal FM”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Bugeac FM”, „Radio Plai”, „Radio Media”, „HIT FM”, „Radio Relax”, „Radio Roks”, „BIZIM DALGAMIZ”, „Vocea Basarabiei”, „GRT FM”, „BAS FM” şi „Radio Noroc”.