CA VA MONITORIZA 11 POSTURI DE TELEVIZIUNE LA CAPITOLUL PROTEJAREA PATRIMONIULUI LINGVISTIC ȘI CULTURAL-NAȚIONAL

08.07.2022
În cadrul ședinței de astăzi, 08 iulie 2022, Consiliul Audiovizualului (CA) a decis monitorizarea a 11 servicii media audiovizuale de televiziune la capitolul protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național (art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale), la propunerea vicepreședintei CA, Aneta Gonța.
Este de menționat că Planul de acțiuni pentru anul 2022 al CA include monitorizarea serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale privind respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (Obiectivul 3, acțiunea 3.1.), inclusiv la capitolul protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național.

Astfel, vor fi monitorizate serviciile media audiovizuale de televiziune: Moldova 1, Jurnal TV, TV8, Prime TV, Publika TV, Pro TV Chișinău, NTV Moldova, Primul în Moldova, TV6, N4 și RTR Moldova, sub aspectul calității limbii române în cadrul programelor audiovizuale.

 

Serviciul Comunicare și relații cu presa